Osobní automobil včetně výkového materiálu
B standard docházka na jízdy 1-2týdně, jízdy začínají i končí v místě autoškoly, výcvik trvá cca 3 měsíce  17.500 Kč
B express doba trvání výcviku cca 2 měsíce 27.500 Kč
B V.I.P Výcvik vhodný pro velmi vytížené klienty, plně se přizpůsobíme časovým možnostem uchazeče,
praktické jízdy jsou zpravidla dvouhodinové. Uchazeči V.I.P. výcviku mají při plánování jízd před uchazeči standardního a express výcviku přednost
35.000 Kč
B automat standard  doba trvání výcviku cca 3 měsíce 17.500 Kč
B automat express  doba trvání výcviku cca 2 měsíce 27.500 Kč
Vlek za osobní automobil
B + E jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla, celková hmotnost jízdní soupravy je větší než 4250 kg 8.500 Kč
B96 jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla, celková hmotnost jízdní soupravy je menší než 4250 kg 6.500 Kč
Motocykl
AM od 15 let Motocykly s konstrukční rychlostí do 45 km/h 20.000 Kč
A1 od 16 let Do objemu válců 125 ccm a do 11 kW výkonu 20.000 Kč
A2 od 18 let Po dvou letech praxe na A1 můžete požádat o doplňkovou zkoušku na A2 do 35 KW. 20.000 Kč
A od 24 let Po dvou letech praxe na A2 můžete požádat o doplňkovou zkoušku na A nad 35 KW. 20.000 Kč
A; A2 doplňková zkouška 12.000 Kč
Nákladní automobil
C 17.500 Kč
Vlek za nákladní automobil
C + E 10.500 Kč
Autobus
D ze skupiny B 28.500 Kč
D ze skupiny C 15.500 Kč
Traktor
T rozšiřující výcvik ze skupiny B nebo C 9.500 Kč
T základní výcvik 18.800 Kč
Příplatek za výuku a výcvik v cizím jazyce 4.000 Kč
Doplňující výcvik jízd skupiny B 450 Kč/vyučovací hodina
Doplňující výcvik jízd ostatní skupiny cena dohodou
Kondiční jízdy pro držitele ŘP.skupiny B 600 Kč/vyučovací hodina
Kondiční jízdy pro držitele ŘP.ostatní skupiny cena dohodou
Přezkoušení na vrácení ŘP od 6000 Kč
Storno poplatek 1.000 Kč
Neomluvená jízda 24 hodin předem 300 Kč
Školení řidičů - profesní průkaz ridiče
Pravidelné roční školení 7 hodin od 1.000 Kč
Rozšiřující školení 45 hodin od 10.000 Kč
Vstupní školení 140 / 280 hodin od 25.000 Kč
Zkrácené vstupní školení 35 hodin od 6.000 Kč
Školení řidičů - referent
Školení na OA od 300 Kč
Opravné zkoušky
Opravná zkouška PSP včetně poplatku MHMP 500 Kč
Opravná zkouška NKÚ včetně poplatku MHMP 500 Kč
Opravná zkouška PJ včetně poplatku MHMP 800 Kč